Homå

Homå trinbræt

I 1920'erne blev der oprettet mange ruter med rutebiler, og privatbanerne måtte forbedre deres driftsform for at klare sig i den stærke konkurrence med landevejstrafikken. Ebeltoft-Trustrup Jernbane ETJ valgte bl.a. at lade et enkelt tog par dagligt fortsætte fra Trustrup og de 10 km ad statsbanernes strækning til Grenaa i sommeren 1924. Toget blev fremført af et af Ebeltoftbanens damplokomotiver.

Året efter anskaffede ETJ sin første motorvogn, og kørslen videre til Grenaa blev udvidet til to togpar dagligt. I april 1926 blev der oprettet et trinbræt ved Homå (km 61,0), mellem Trustrup og Grenaa. DSB var ikke synderligt interesseret i at oprette et trinbræt der, så udgifterne til etablering af grusperron og venteskur blev betalt af privatbanen, selv om trinbrættet lå på en statsbanestrækning.

I begyndelsen var det kun ETJ's tog der standsede, hvis der var passagerer til og fra Homå, men det ændredes fra 15. maj 1928 hvorefter også DSB's tog standsede ved Homå trinbræt.

ETJ's kørsel på Statsbanerne blev yderligere udvidet i 1934, hvor et tog dagligt blev ført videre fra Grenaa station til Grenaa havn, så der derved var forbindelse til færgen til Hundested. Kørslen til havnen blev dog indstillet i 1940.


ETJ Køreplan oktober 1946

Efter krigen blev ETJ´s kørsel fra Trustrup til Grenaa station udvidet, og i begyndelsen af 1950'erne var der seks ETJ-togpar dagligt. Fra april 1954 blev et tog dagligt atter ført helt til Grenaa havn. Ordningen ophørte dog i 1957.

Homå trinbræt blev nedlagt 21. maj 1955


Dagbladet Djursland 1955

Ledvogterhuset ved det tidligere Homå trinbræt på Grenaabanen blev revet ned den 17. februar 2011

.