Økonomiske bidragydere

Museet financeres ved billetindtægter, et årligt tilskud fra Syddjurs Kommune og et årligt tilskud fra Dansk Jernbane-Klub.
Men det er ikke nok, når der forestår større nyanskaffelser eller bygningerne skal vedligeholdes. I disse tilfælde må vi ty til eksterne tilskud, som oftest fra forskellige almennyttige fonde. Men vi modtager da også gerne sponsorbidrag fra firmaer eller enkeltpersoner.

.
Dansk Jernbane-Klub

Dansk Jernbane-Klub

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune

Real Dania

Real Dania

Fonden Sparekassen Midtdjurs

Fonden Sparekassen Midtdjurs

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond

Augustinus Fonden

Augustinus Fonden