Udskiftning af tagbelægning og tagrender

Over såvel remisedelen samt resten af bygningen
består tagbelægningen af tagpap.

Dette var desværre ved at være udtjent, og trængte til en udskiftning. Efter ansøgninger i 2012 (af Niels Skov Hansen og Jan Hansen) har "Margrethe og Johs. F. la Cours Fond" bevilget kr. 25.000 til dette arbejde. Endvidere har "Fonden Sparekassen Midtdjurs" bevilget kr. 141.750. Stor tak til begge fonde.

Således var der nu mulighed for at udskifte taget over remisen, og dette arbejde blev påbegyndt i uge 48, 2012 og (på grund af den lange vinter) afsluttet i feb. 2013 af Icopal Entreprise A/S

Ny tagbelægning på remisen marts 2013,
især takket være den store bevilling fra "Fonden Sparekassen Midtdjurs".

For at få det resterende arbejde med taget færdiggjort, dvs. taget over museumsbygningen samt nedløbsrør og tagrender, manglede der ca. kr.110.000 , hvilket beløb vi bl.a. har ansøgt "Augustinus Fonden" om.

"Augustinus Fonden" har bevilget os kr. 50.000,- og derfor har det været muligt i juni 2013, at udskifte samtlige tagrender/nedløbsrør som var hårdt tiltrængt. Tak til Augustinus Fonde for dette tilskud. Arbejdet er udført af Midtdjurs VVS Aps v/Oluf Rasmussen & Søn og medarbejdere, Ryomgård.

Nye tagrender juni 2013

Vi mangler nu at udskifte resten af tagbelægningen.
Men belægningen er i lidt bedre stand end den var på remisen og p.t. ikke utæt, så det er besluttet at vente på bedre tider..........

 

.