Motordræsine

Motordræsine

Inspektionsbil - kaldt ”ildflue”. Brugt af overbanemesteren i Ryomgård til kontrol af jernbanen og sporskifter.
2- cylindret luftkølet totaktmotor. 5-6 HK. Ingen bakgear! Hastighed 45-50 km/t.
Almindelig 2 personers motordræsine, oprindelig åben. Anskaffedes af DSB i 1928 fra Berg & Co. Mekaniske Verksted, Ullersåter, Sverige.
Når køretøjet skal køre den modsatte vej, løftes det ved hjælp af en centralt placeret donkraft, som det drejes 180° omkring.

Er funktionsduelig.

.