Gravlev - Tirstrup Lufthavn

En ufuldendt lufthavnsbane

I 1944 påbegyndte den tyske besættelsesmagt anlæggelsen af et sidespor fra ETJ  ca. 500 m nordøst for  Gravlev station til Tirstrup Lufthavn. Man nåede at fuldføre det meste af jordarbejdet, men der nåede kun at blive lagt et par hundrede meter af sporene inden kapitulationen satte en stopper for anlægget.

Resterne af den ufuldendte bane ses rimelig tydeligt på dette luftfoto fra 1954

.