Strømmen

Strømmen station

Strømmen station åbnede samtidig med banen 24. august 1876 og blev lukket i forbindelse med nedlæggelse af persontrafikken i 1971.

Den første station lå 1,6 km fra Randers statsbanestation på vestsiden af Århusvej ved Gamle Stationsvej, , mens pakhus og læssespor lå øst for landevejen.
Det blev hurtigt upraktisk, da rangering hele tiden generede vejtrafikken.

Den nye stationsbygning blev bygget på østsiden af Århusvej i 1904 og er tegnet af DSBs overarkitekt Heinrich Wenck . 
Den blev fredet i 2006. I begrundelsen for fredningen står bl.a.:

"At Strømmen Station er et flot og velbevaret eksempel på dansk stationsbyggeri fra jernbanens storhedstid. Det monumentale hus udtrykker en sikker arkitektonisk bearbejdning i de mange gedigne håndværksmæssige detaljer.
Stationen er en god og værdig repræsentant for den nationalromantiske arkitektur, som var fremherskende omkring århundredskiftet. Den har desuden stor kulturhistorisk fortælleværdi, idet stationen er et meget synlig og let aflæselig element fra den infrastrukturelle udvikling, der skete i Danmark under industrialiseringen.
Stationens bærende fredningsværdier knytter sig især til arkitektens brug af gedigne, hovedsageligt danske byggematerialer og bearbejdningen heraf. De røde mursten med detaljer i det blanke murværk, klinkegulvene, de fine stenhugningsarbejder, snedkerdetaljerne i døre, vinduer, trapper, lofter og paneler, tømmerkonstruktionerne med blandt andet udsmykkede kviste og den bæverhaleformede skiferbelægning
."


Stationsbygningen fra 1904 - fotograferet samme år (Randers Lokalhistoriske arkiv)

Xenia Jernbo, Danmarks første kvindelige stationsforstander

Stationsforstander på Strømmen station i perioden 1943-1955 var Xenia Jernbo (1887 - 1982).
Hun skrev historie som Danmarks første, og i mange år eneste, kvindelige stationsforstander.

Hun voksede op i København. Omkring 1905 blev hendes familie bekendt med, at der skulle gøres et forsøg med ansættelse af kvindelige elever ved DSB. Ud over kvindelige ledvogtere fandtes der på dette tidspunkt kun omkring 100 kvinder ved statsbanerne, og de var beskæftiget med kontorjobs eller som telegrafister.
Efter almindelig forberedelseseksamen blev hun i 1906 ansat som elev ved Skanderborg station, hvor hun året efter søgte om at måtte tage fuld eksamen.
Hidtil var kvinderne kun blevet prøvet i kontorarbejde, men hun ville prøves i alle de emner, som mandlige elever blev det, herunder ledelse af togekspeditionen.
Hun fik i 1908, efter stort besvær med statsbanernes ledelse, lov til at aflægge prøven, men først efter at trafikministeren var trådt ind i sagen. Hun bestod og kunne nu ansættes som trafikassistent.

Da hun forsøgte at komme videre i systemet, blev hun bremset og mødt med det gode råd: Anskaf dig noget broderi til de stille stunder. Underforstået: Sådan gjorde kvinder, der havde fået plads ved statsbanerne. Men Xenia stillede sig ikke tilfreds med broderier, og arbejdede derfor energisk på at forny det mands-dominerede system.

Statsbaneledelsen håndhævede imidlertid stadig nidkært et forbud mod, at kvinder fungerede i chefstillinger som stationsbestyrere.
I 1920 anmodede hun om ophævelse af dette forbud, der begrundedes i, at man ikke mente, at kvinder kunne udvise den fornødne autoritet. Men ophævelsen skete dog først i 1923, efter at hun med støtte fra sin faglige organisation Jernbaneforeningen havde truet med en retssag mod generaldirektøren. Først i 1925 fik hun lov til at fungere som afløser.

Hendes næste kamp gjaldt muligheden for, at hun og andre kvinder kunne avancere. Med endnu en indgriben fra ministeren fik hun ændret Generaldirektoratets praksis og blev udnævnt i en stilling som overassistent i Næstved i 1931.
I 1939 blev hun udnævnt som den første kvindelige trafikkontrollør og forflyttet til Korsør, men inden da var hun blevet tvangsforflyttet adskillige gange. I Korsør betød det, at hun var kvinde, et utal af alvorlige samarbejdsproblemer mellem hende på den ene side og stationsforstanderen samt øvrigt personale på den anden.
I 1943 blev hun, for at problemerne i Korsør kunne blive løst, - uden opslag tilbudt posten som stationsforstander ved Strømmen station.
Xenia Jernbo kunne efter at være pensioneret i 1955 konstatere, at hun havde vundet sin kamp og bevist, at kvinder kunne det samme som mænd.
(Kilde: Dansk kvindebiografisk leksikon)


Tegning af et forslag til den første stationsbygning. Den der så blev opført, så lidt anderledes ud og var i brug fra 1876 til 1904. Den blev nedrevet ca. 1925. (Randers Lokalhistoriske arkiv)

 
På dette kort fra før 1900 ses Strømmen Station placeret vest for Århusvejen


Og på dette kort fra ca. 1930 ligger stationen øst for Århusvejen

 

.