Postvogn DO 5604

DSB Postvogn DO 5604

Postvogn til transport og sortering af post bygget 1926 af Scandia i Randers i en serie af 35 vogne.
Oprindelig litreret DD 1701, i 1941 omlitreret til DO 5604. Blev i 1961 solgt til HHJ ("Odderbanen") og fik der litranummer D 323, som i 1969 blev ændret til D 61. Efter salg til Dansk Jernbane-Klub i 1975 har den fået nummer DO 5604 igen.

Vognen trænger til en kærlig hand. Den er i slutning af 70'erne istandsat af frivillige fra Mariagerbanen (MHVJ) i den tidligere remise på Aarhus Ø. Den har kørt i veterantog rundt i landet og på Mariagerbanen i en del år. Har i de senere år stået i Handest.

Flere oplysninger og billeder om postvogne i denne størrelse:
Lokomotivet, nr. 121, sept. 2015
Spor og Baner, nr. 31, feb. 2017
Jernbanen.dk 

Vognen er i 2017 kommet i handelen som model i HO-størrelse hos firmaet F2010.
Tidligere har den også kunnet fåes som byggesæt hos "Banetjenesten".

I De Danske Statsbaners Fortegnelse over DRIFTSMATERIELLET del I fra januar 1941 kan man se følgende tegning:

Som det ses er vognen delt op i en "Jernbanedel" og en "Postdel" på 16,1 m². Der er idag dog en dør i mellem de to afdelinger, som dog kan aflåses.
Der skulle være adskilt mellem de to etater. Vognen var også forsynet med toilet og eget varmeanlæg (kakkelovn). Disse findes dog ikke længere.

Herefter nogle billeder af interiøret - 2017:


Postgods afdeling med overgangsdør til næste vogn.


Loft som trænger til ny maling


Postsorterings afdeling med aflåselig dør til "jernbaneafdeling"  (bremsehus). Batterier til belysning.


Belysning til toilet som ikke findes mere.


Kroge til postsække


Brevkassen inde i vogn


Brevkassen udenfor (kan aflåses indefra)


Det eneste der findes i "jernbanedelen" er handbremsen


Vognen er forsynet med eget belysningsanlæg (type Rosenberg). Her ses dynamo under vognen til opladning af batterierne inde i vognen (24 V). Der findes dog også gennemgående ledning (dobbelt) til DSB's 65 V belysningsanlæg.


Med remtræk fra en aksel. Remskiven er af træ.
På billedet ses også en gennemgående dampvarmeledning (med delvis ødelagt isolering).


Frabriksplade fra Scandia 1926


Den originale DSB skilt mangler desværre  ! 

Maj 2017 har vi lagt en yderligere presenning på vognen for at beskytte den den mod vejr og vind, men inden da har vi fjernet våbenskiltene, for ikke at friste svage sjæle. Skiltene fremstiller det "store" danske rigsvåben som var i brug fra  1903-1948 (Island er stadig med med falken nederst til venstre).


Lakken var endnu fin under skiltene 

.