Sneplov - RHJ

Rander-Hadsund Jernbanens sneplov 


Rander-Hadsund Jernbanens sneplov fotograferet i 1936 efter en reparation på vognfabrikken Scandia i Randers.
(Foto: Asger Christiansens arkiv)


Efter snerydning mellem Hadsund og Randers er rydningstoget med damplokomotiv og sneploven ankommet til privatbanens egen station nær Randers havn, 1937. (Foto: Asger Christiansens arkiv)

Sneploven blev bygget i 1920 til Randers-Hadsund Jernbanen.
Det lodrette stativ på sneplovens front blev monteret i 1938 som en konstruktion udtænkt af Hadsundbanens motorfører Jens Sørensen.
Han havde set, hvor svært det kunne være at trække sneploven tilbage, når den var kørt fast i en snedrive.
De lodrette stænger skar i sneen, og ploven blev derved meget lettere at få fri.
Konstruktionen fik tilnavnet "motorfører Sørensens skærejern".


Sneploven 1938 (Foto: Asger Christiansens arkiv)

Sørensen (der her står i uniform) ønskede ikke at tjene på sin opfindelse, og han stillede gratis sine tegninger til rådighed for andre baner.
Skærejernet blev siden monteret på sneplove hos flere privatbaner og på nogle enkelte sneplove ved Statsbanerne.


Hadsundbanens sneplov med det såkaldte skærejern i kamp med snemasserne, 1940 (Foto: Asger Christiansens arkiv)


Hadsundbanens diesellokomotiv DL 41 med banens sneplov på Hadsund Nord station, 1967 (Foto: Asger Christiansens arkiv)


Ved Randers Remise 1977 - Her har den stået i mange år. Foto: Asger Christiansen 


Flytning af sneploven fra Mariager til Handest, her på True station en sommerdag ca. 1987.
At sneploven i det her tilfælde fremførtes af en Triangel motorvogn skyldes årstiden og omstændighederne.
I virkeligheden blev en sneplov i gamle dage altid fremført af damplokomotiver - senere kraftige diesellokomotiver, datidens motorvogne havde slet ikke motorkraft til at fremdrive en sneplov i snedriver. Mange damplokomotiver blev i den sidste del af deres aktive periode kun brugt i forbindelse med snerydning.


Flytning af sneploven fra Mariager til Handest, - udsynet fra motorvognen var meget begrænset, så  Kristian Mikkelsen holder udkig.


Sneploven set 2. maj 2013 foran museet (Foto: Asger Christiansen)


Viggo Hejlesen arbejder på sneploven sommer 2014 - bemærk at skæret også er hel igen.

 

 

.