Udvendig renovering af bygning, Real Dania

Real Dania.”Byggeriets Ildsjæle”.

Efter ansøgningi 2011, blev museet bevilget kr. 375.000 til renovering af fuger og mursten i remise-/museumsbygningen. En del mursten var frostsprængte og fugerne trængte til omfugning.

Der skete en udkradsning af alle eksisterende fuger samt udskiftning af nødvendige sten, og det hele blev afsluttet med en ny fugning af hele bygningen.

Til dette arbejde blev valgt et lokalt firma, Ryomgaard Murerfirma.

Disse påbegyndte arbejdet den 2. maj og afsluttede det den 23. november 2012.

Et stort arbejde der også krævede hjælp fra ”ekspertice” uden for huset, især omkring ny fugning. Der er et regelsæt for i dag hvilken type mørtel der må benyttes, hvor store sandkornene i denne mørtel må være, og med hvilken bredde murer ske arbejdet skal udføres. Også hvordan dette arbejde skal udføres. "Først ilægning i fugen af mørtel, så sprøjtning med forstøvet vand, for herefter at presse mørtelen på plads med den specielle fugeske."  En fugeske der derved også  laver en buet fuge, en fuge som den oprindelige. Der var både Dansk Bygningsarv og firmaet Rådvad der har personer ansat, der er eksperter i disse former for renoveringsarbejder, med inde over.

I dag er det en ren nydelse at se den over 100 årige ”gamle dame” iklædt så smuk en facade.

Samtidig med at dette arbejde er pågået, er der foretaget renovering/maling af sternkanter og udhæng, remiseporte, samt de jernstivere der udgør en del af murværket.
Det var især én af de aktive på museet Søren Skovsen der var aktiv her.

Herudover er de to skilte på bygningen, det store skilt på væggen mod banen, samt det lille skilt mod indgangen, blevet genopmalet/renoveret.

Eksempler på murværket før renovering og fugning:

Eksempler på murværket efter fugningen:

Opsætning af skilte efter fugning - oktober 2012

 

.