Modelbane spor O

Rosenvinges modelbane

Modelbanen er bygget af trafikkontrollør Willy Mylius Rosenvinge, initiativtager til museet og det første inspektør

I tidsskriftet MODELJERNBANEN af januar 1951 beskriver Rosenvinge hans bane nærmere. Artiklen (pdf format) kan ses her.
(Tak til Hans Bach, Mårslet for kopi af artikel).

Den udstillede del er kun halvdelen af banen, der fyldte 4 x 5 meter og bestod af 63 kørende enheder, der var samlet stump for stump, hjemmebygget i nøjagtig kopi.
Der var lokomotiver, motorvogne, personvogne, rejsegodsvogne, postvogne og godsvogne af forskellige typer.
En enkelt kølevogn består f.eks. af i alt 517 håndlavede enkeltdele.


Modelbanen november 2016 med lys i signaler og lamper (Foto: Asger Christiansen 2016)


(Foto: Asger Christiansen 2013)


(Foto: Asger Christiansen 2013)


Blokposten/centralapparatet. Sporskifterne på Baunhøj station kunne skiftes herfra. (Foto: Asger Christiansen 2013)

Stationen "Baunhøj" er bygget efter tegninger, der skulle være brugt til en ombygning af Grenaa station i 1943, den er også lavet indtil mindste detalje.
Stationsforstanderens lejlighed på første sal er møbleret, med lyseduge på bordene og håndmalede mini malerier på væggene, selv toiletrullen på det lille blå rum er der.
Målene er ikke standardmål, idet de ville være for store i 1:45 og derfor er de afkortet lidt og holder ca. 1:55 i stedet for.


På skitsen kan man se hvordan banen har set ud, og museet mangler hele den ene del med Nordby Station.


Baunhøj station og blokposten. Motorvognen er DSB´s litra Mo nr. 550. Der blev bygget 130 af denne type mellem 1935 og 1958.


Model af DSB-lokomotiv litra D nr. 820 på drejeskiven. 100 litra D blev bygget fra 1902 til 1922 i Tyskland, Sverige, Belgien og USA. De sidste fem blev bygget af Frichs i Århus. Lokomotivet var oprindeligt beregnet til godstog, men blev også brugt til persontog. De sidste toges ud af drift i 1967.


Blokposten set fra en lidt anden vinkel. Lokomotivet i den nederste kant af billedet er en model af DSB´s litra P nr. 925.
Der blev bygget 33 af denne type på tyske fabrikker fra 1907-10. Det blev især brugt til hurtig- og eksprestog både indenlands og til det sydlige udland. Det blev udrangeret 1957-63.


Nærbillede af godsbanegården. Lokomotivet på billedet er en model af af DSB´s rangerlokomotiv litra Hs nr. 363.
Denne type blev bygget fra 1888-1902 af tyske, skotske og italienske fabrikker og af de danske fabrikker Vulcan og Hüttemeier. De blev udrangeret fra 1937-72.

.